Hỏi đáp Bác nào có kinh nghiệm phán cho em cái

  • Thread starter quang_siu_ga
  • Ngày gửi
em nuôi100 con gà ri. em mới tiêm vắcxin newcatstile h1 song dc 7 ngày sau gà em có hiện tượng gà xù lông,diều căng nước, ít ăn, có 3,4con bị liệt chân . nay em hỏi gà em bị bệnh gì và nguyên nhân gì là gà bị liệt ạ.
 


Mổ ra chưa? Thường thì các bác tư vấn là do gà mắc bệnh new từ trước vì 21 ngày sau làm vacxin thì kháng thể mới có chống bệnh.
Lần này là uống tỏi giã 10g trên lít diệt khuẩn ruột. Tách con bệnh riêng. Dùng kháng thể gum ktg tiêm 2ml, nhắc lại sau 48 giờ cho gà khoẻ, gà bệnh tiêm 3 ngày liền. Làm lại vacxin h1 cho gà sau 1 ngày làm ktg xong liều gấp rưỡi cho gà bệnh, gấp đôi cho gà khoẻ. Dùng kháng sinh trị bệnh kế phát như genta tylo, ampi coli, doxy flor, genta dox,... Trong đó genta tylo dành cho gà có biểu hiện thêm bệnh hô hấp. Ampi coli cho gà đi ỉa phân trắng,... Một trong thuốc trên kết hợp sulfamonomethoxin hoặc thuốc họ sulfa.
Nên kiếm cái lồng lưới úm lại cho dễ xử lý, gà nào yếu nên loại cho đủ sĩ số.
Gà liệt thường là bệnh khuẩn kế phát như ecoli, tht,..
Bồi bổ bằng gluco 5%, vit kc ade hay super vitamin. Men tiêu hóa tích cực k trộn dùng chung kháng sinh.
 
Mổ ra chưa? Thường thì các bác tư vấn là do gà mắc bệnh new từ trước vì 21 ngày sau làm vacxin thì kháng thể mới có chống bệnh.
Lần này là uống tỏi giã 10g trên lít diệt khuẩn ruột. Tách con bệnh riêng. Dùng kháng thể gum ktg tiêm 2ml, nhắc lại sau 48 giờ cho gà khoẻ, gà bệnh tiêm 3 ngày liền. Làm lại vacxin h1 cho gà sau 1 ngày làm ktg xong liều gấp rưỡi cho gà bệnh, gấp đôi cho gà khoẻ. Dùng kháng sinh trị kế phát như genta tylo, ampi coli, doxy flor, genta dox,... Trong đó genta tylo dành cho gà có biểu hiện thêm bệnh hô hấp. Ampi coli cho gà đi ỉa phân trắng,... Một trong thuốc trên kết hợp sulfamonomethoxi họ sulfa.
Nên kiếm cái lồng lưới úm lại cho dễ xử lý, gà nào yếu nên loại cho đ
Mổ ra chưa? Thường thì các bác tư vấn là do gà mắc bệnh new từ trước vì 21 ngày sau làm vacxin thì kháng thể mới có chống bệnh.
Lần này là uống tỏi giã 10g trên lít diệt khuẩn ruột. Tách con bệnh riêng. Dùng kháng thể gum ktg tiêm 2ml, nhắc lại sau 48 giờ cho gà khoẻ, gà bệnh tiêm 3 ngày liền. Làm lại vacxin h1 cho gà sau 1 ngày làm ktg xong liều gấp rưỡi cho gà bệnh, gấp đôi cho gà khoẻ. Dùng kháng sinh trị bệnh kế phát như genta tylo, ampi coli, doxy flor, genta dox,... Trong đó genta tylo dành cho gà có biểu hiện thêm bệnh hô hấp. Ampi coli cho gà đi ỉa phân trắng,... Một trong thuốc trên kết hợp sulfamonomethoxin hoặc thuốc họ sulfa.
Nên kiếm cái lồng lưới úm lại cho dễ xử lý, gà nào yếu nên loại cho đủ sĩ số.
Gà liệt thường là bệnh khuẩn kế phát như ecoli, tht,..
Bồi bổ bằng gluco 5%, vit kc ade hay super vitamin. Men tiêu hóa tích cực k trộn dùng chung kháng sinh.
em rất
Mổ ra chưa? Thường thì các bác tư vấn là do gà mắc bệnh new từ trước vì 21 ngày sau làm vacxin thì kháng thể mới có chống bệnh.
Lần này là uống tỏi giã 10g trên lít diệt khuẩn ruột. Tách con bệnh riêng. Dùng kháng thể gum ktg tiêm 2ml, nhắc lại sau 48 giờ cho gà khoẻ, gà bệnh tiêm 3 ngày liền. Làm lại vacxin h1 cho gà sau 1 ngày làm ktg xong liều gấp rưỡi cho gà bệnh, gấp đôi cho gà khoẻ. Dùng kháng sinh trị bệnh kế phát như genta tylo, ampi coli, doxy flor, genta dox,... Trong đó genta tylo dành cho gà có biểu hiện thêm bệnh hô hấp. Ampi coli cho gà đi ỉa phân trắng,... Một trong thuốc trên kết hợp sulfamonomethoxin hoặc thuốc họ sulfa.
Nên kiếm cái lồng lưới úm lại cho dễ xử lý, gà nào yếu nên loại cho đủ sĩ số.
Gà liệt thường là bệnh khuẩn kế phát như ecoli, tht,..
Bồi bổ bằng gluco 5%, vit kc ade hay super vitamin. Men tiêu hóa tích cực k trộn dùng chung kháng sinh.
vâng rất cảm ơn các lời tư vẫn của các bác
 


Back
Top