Bạch đàn chanh và mắc mật lạng sơn

#1
bác nào có nhu cầu mua Mắc mật Lạng sơn trồng để làm gia vị cho các món ăn vịt, lợn, thịt...quay, ngâm măng ớt rất tuyệt. Đặc biệt chúng tôi có giống Bạch đàn chanh trồng để lấy lá triết xuất tinh dầu, xua đổi muỗi, xông hơi.... bác nào có nhu cầu 0915.107.688
 

#4
Bác nào có nhu cầu mua Mắc mật Lạng sơn trồng để làm gia vị cho các món ăn vịt, lợn, thịt...quay, ngâm măng ớt rất tuyệt. Đặc biệt chúng tôi có giống Bạch đàn chanh trồng để lấy lá triết xuất tinh dầu, xua đổi muỗi, xông hơi.... bác nào có nhu cầu 0915.107.688
 

bibiphong2009

Lữ khách
#5
Bác nào có nhu cầu mua Mắc mật Lạng sơn trồng để làm gia vị cho các món ăn vịt, lợn, thịt...quay, ngâm măng ớt rất tuyệt. Đặc biệt chúng tôi có giống Bạch đàn chanh trồng để lấy lá triết xuất tinh dầu, xua đổi muỗi, xông hơi.... bác nào có nhu cầu 0915.107.688