Bạch Đàn Hương

  • Thread starter PhongDo
  • Ngày gửi
  • Hi All
  • Phong đang tìm gỗ Bạch Đàn Hương để xay ra làm nguyên liệu. Ai có biết chỉ giúp nhé.
  • Liên lạc Phong (phongdo99@gmail.com, đt: 0908 120 247).
Xin cảm ơn
Phong
 
Back
Top