Bài thơ Xuân độc đáo!

  • Thread starter Thuy-canh
  • Ngày gửi
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#1
BÀI THƠ XUÂN ĐỘC ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC
Nguyễn Phước Vĩnh Tây
emailButton.png
printButton.png

BÀI THƠ XUÂN ĐỘC ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC

1486709_785125434915483_1909444675682294319_n.jpgNguyễn Phước Vĩnh Tây

"Nhân dịp xuân về, xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ Xuân độc đáo có 8 cách đọc với xuất xứ như sau: Trước nữa thì không rõ, khoảng năm 1985 - 1986 ông Hồ Quốc Vĩ trước khi đi công tác nước ngoài đã chép cho ông Lê Khải Sĩ một bài thơ cầu kỳ hiếm thấy mà ông Sĩ không kịp hỏi tên tác giả. Khoảng 5 năm sau ông Sĩ đem trao nó cho ông Nguyễn Lê Huy để có dịp giới thiệu bài thơ lạ, trước là công bố để bạn đọc xa gần thưởng lãm, sau để tác giả đứng ra nhận đứa con của mình. Cho đến nay có lẽ người khai sinh ra bài thơ độc đáo này vẫn biệt vô âm tín. Đầu thế kỷ 21, kẻ hậu sinh một lần nữa mạn phép giới thiệu lại nó, may ra cái duyên của hai thế kỷ sẽ khiến xui có sự "tái hợp" nào đó chăng? " (Vũ Thuy)


CẢNH XUÂN1.Đọc xuô


Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười


2. Đọc ngược

Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi

Cảnh Xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương Xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợt bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mĩm cười


4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc Xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh Xuân cảnh mến ta


5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược

Cười mĩm mắt ai

Bổng trầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc Xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén rượu

Ngời sáng ánh Xuân


6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

Ta mến cảnh Xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương Xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai


7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi


Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mĩm cười


8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Bóng thướt tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Khách lại qua

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta


GHI CHÚ: Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách,

chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh.


 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác


Top