Bán 200 cây mai rin Bình định hoành gốc từ 23cm đến 30cm cao trung bình 1,5m

  • Thread starter maihoang84
  • Ngày gửi
M

maihoang84

Lữ khách
#1
Giá mềm

Gọi: 01234 300 360

Ảnh đại diện.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2205.jpg&hash=a83876607183ca411db6af4fec3906ffproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2218.jpg&hash=83df307303729e42730ea321c7b026e0proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2246.jpg&hash=b8772879d035a95c086e7e6f88989f23proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2248.jpg&hash=75f4861cf68acd024cf6fdf42b41903aproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2247.jpg&hash=649c535680ad311ead84afc2415243e5proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2206.jpg&hash=e7404d43f07892df6e7b0c5c6f25cab2proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2208.jpg&hash=1340a12a5b775887d8571b40e3ce9614proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2215.jpg&hash=00671e59685677abe8ea0c64c64de78aproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2216.jpg&hash=f5a64c9aaff7587275a45f3c17e84b90


Một vài gốc


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2204.jpg&hash=857f728d7b9b4803f3b2d3fb7307009bproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2207.jpg&hash=c6f02742aefb63774ad45c34df5c43f1proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2257.jpg&hash=27cac104eecfe1742ad2701a6d446a3dproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2258.jpg&hash=4911e8dcf0ef98a7644e2d648ec9b1f6proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2259.jpg&hash=af62bc2d99da25185fb9b351617d5206proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2261.jpg&hash=81ab32c89bb2424f4f45fc2cd29956b3proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1116.photobucket.com%2Falbums%2Fk579%2Fmaihoang11%2Fhinh2013%2FDSCN2263.jpg&hash=e81980507e095e92dd1749d4aa7fb2f6
 

T

thanhtung1802

Lữ khách
#2
Bạn có hình cây ra hoa up lên cho mình tham khảo với. Cho hỏi cây đang ở đâu vậy bạn? Giá cây như trong hình chụp là bao nhiu. Thanks
 

Đối tácTop