Ban Beta-Glucan

  • Thread starter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
- Địa chỉ: P305-Số Nhà 17-420/24 Khương Đình -Hạ Đình -Thanh Xuân - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX0462616538
- email: tuyentuonglai1@gmail.com
================================

<p>C&Ocirc;NG TY TNHH ĐẦU TƯ &amp; PH&Aacute;T TRIỂN chuyen cung cap Beta-Glucan(40%) dang nguyen lieu nhap khau tu Australia, dang dong goi bao 35kg/bao. Cong ty rat mong duoc hop tac voi qui khach hang.</p><p>Moi chi tiet xin lien he:</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH ĐẦU TƯ &amp; PH&Aacute;T TRIỂN</p><p>Dia chi: Phong 305-So nha 17-420/24 Khuong Dinh - Ha Dinh - Thanh Xuan - Ha Noi</p><p>DT:04.62616538</p><p>Nguoi lien he: Ong Nguyen Danh Tuyen (0936650932) Email: tuyentuonglai1@gmail.com <br /></p><p><font color="#888888"><br /></font></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top