Bán bồ câu gà mỹ vàng ,đỏ ,trắng ,đen chim đang đẻ, chim tơ biết ăn cứng

#1
Mình bán bồ câu gà mỹ đủ loại chim đang ,chim sắp đẻ, chin tơ biết ăn cứng màu vàng, đỏ, trắng, đen
Chim tơ biết ăn cứng giá từ 500k dến 900k ,chim sắp đẻ giá từ 900k dến 1tr3 , chim đang đẻ giá từ 1tr2 đến 1tr8
vui lòng liên hệ ĐT : 0903 868 425 _ Đường Trường Chinh_ Q12
Sao đây là hình bồ câu đủ loại:

bồ câu tơ


hebergement image

Télécharger des photos

hebergeur gratuit

hébergeur image gratuit

hebergeur image

Bồ câu sắp đẻ

hebergeur d images

hébergeur images

hébergement gratuit d'images

bồ câu đang đẻ

hébergement gratuit d'images

hébergeur d image gratuit

hebergement image

photo libre

hébergement gratuit

photo libre

hébergement gratuit

hebergeur d image

image gratuite

des photos

photo libre

heberger une image

hébergeur images

hebergement d image