bán bồ câu gà

  • Thread starter nguyen thanh tien
  • Ngày gửi
nguyen thanh tien

nguyen thanh tien

Lữ khách
#1
mỹ tho tiền giang.cần bán bồ câu gà giống tốt.bồ câu mới biết ăn 300k 1 cặp, bồ câu bố mẹ 900k 1 cặp,vui lòng liên hệ 0987704732 gặp Tiến
mỹ tho tiền giang.cần bán bồ câu gà giống tốt.bồ câu mới biết ăn 300k 1 cặp, bồ câu bố mẹ 900k 1 cặp,vui lòng liên hệ 0987704732 gặp Tiến

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8564%2F16426697009_92552d292f_o.jpg&hash=b5eb2308d2e794e60e0e37459cd99f91

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4gFj2aFBdFE%2FVOns2c-4mzI%2FAAAAAAAACuE%2FCl584NAmvjI%2Fs0%2F54e9e886ed15d.jpg&hash=71eba091af76d1c4fdcf9c2fe90522d1
 
Last edited:
tamthusu

tamthusu

Gà Vẩy cá Hoàng Đế - Anh quốc - 0913.143.253
#2
Năm mới phát tài! - Mua may bán đắt nhé chủ Topic.
 
Tập chăn nuôi CM

Tập chăn nuôi CM

Bán bồ câu pháp, gà. ...
#3
mỹ tho tiền giang.cần bán bồ câu gà giống tốt.bồ câu mới biết ăn 300k 1 cặp, bồ câu bố mẹ 900k 1 cặp,vui lòng liên hệ 0987704732 gặp Tiến
mỹ tho tiền giang.cần bán bồ câu gà giống tốt.bồ câu mới biết ăn 300k 1 cặp, bồ câu bố mẹ 900k 1 cặp,vui lòng liên hệ 0987704732 gặp Tiến

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8564%2F16426697009_92552d292f_o.jpg&hash=b5eb2308d2e794e60e0e37459cd99f91

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4gFj2aFBdFE%2FVOns2c-4mzI%2FAAAAAAAACuE%2FCl584NAmvjI%2Fs0%2F54e9e886ed15d.jpg&hash=71eba091af76d1c4fdcf9c2fe90522d1
Bố mẹ bao nhiêu kg/ cap zj bạn
 

Quảng cáo

Top