Bán Bột Cá Biển 50-55% đạm

  • Thread starter haibuu
  • Ngày gửi
CÔN G TY ĐÀI LOAN CHUYÊN SẢN XUẤT BỘT CÁ NGỪ CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU NHẦ MÁY TẠI KCN PHÚ YÊN, ĐỘ ĐẠM 50-55% , GIÁ XUẤT XƯỞNG, CẠNH TRANH! SỐ LƯỢNG PỔN ĐỊNH, Vui Lòng LH Ms VÂN-0903744488- THANKS:5^::5^::5^:
 
Back
Top