Bán bột cá biển

  • Thread starter MrChinh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KIGIFAC
- Địa chỉ: Kiên Giang
- Tel, Fax: 0773865132
- email: vietnamkigifac@gmail.com
================================

<span style="font-size: 12pt; color: black"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất bột c&aacute; từ nguy&ecirc;n liệu c&aacute; biển Ki&ecirc;n Giang : Cơm , Tr&iacute;ch , B&ograve; , Nục &hellip; độ đạm cao từ 55-60-65. Đang cần t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c c&oacute; thể hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 12pt; color: black"><font face="Times New Roman">Mọi th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :<br />Mr Ch&iacute;nh<p>&nbsp;</p></font></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12pt; color: black"><font face="Times New Roman">Mobi : 0918.123.105</font></span></p><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Email : <a href="mailto:vietnamkigifac@gmail.com">vietnamkigifac@gmail.com</a></span>
 


Anh có thể gởi cho em bảng báo giá, sản lượng cung cấp mỗi tháng là bao nhiêu qua email : leminhphu1588@yahoo.com. Hiện em đang cung câp bột xương thịt nhập khẩu cho khoảng 5 nhà máy TAGS ở Sài Gòn, các nhà máy này cũng có nhu cầu về bột cá.
Rất hân hạnh được hợp tác.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top