bán cá chạch giống

Trần Tuấn Minh

Thành viên mới
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ sinh sản nh&acirc;n tạo c&aacute; chạch b&ugrave;n v&agrave; ương nu&ocirc;i c&aacute; chạch b&ugrave;n từ bột l&ecirc;n giống. </span></strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">( gi&aacute; cả thỏa thuận )</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp; T&igrave;m đối t&aacute;c hợp t&aacute;c đầu tư mở rộng thị trường c&aacute; chạch b&ugrave;n</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; c&aacute; chạch b&ugrave;n : </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; bột&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 600 ngh&igrave;n/ 1 vạn ( c&oacute; sẵn )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; hương 1 &ndash; 1,3 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 1,5 trieu / 1 vạn ( đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; giống 1,8 &ndash; 2,2 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2,6 trieu /1 vạn (đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; giống 2,5 &ndash; 3,5 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 3,2 trieu /1 vạn ( đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + c&aacute; giống 5 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 4,5trieu / 1 vạn (đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Mọi &yacute; kiến xin li&ecirc;n hệ :</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Kĩ sư nu&ocirc;i trồng thủy sản : Trần Minh Tuấn</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Thị Trấn Quỹ Nhất &ndash; Nghĩa Hưng &ndash; Nam Định</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Gmail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </span><a href="mailto:Tranminhtuantsk8@gmail.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Tranminhtuantsk8@gmail.com</span></a><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Điện thoại&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0978163734</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trầm Minh Tuấn
- Địa chỉ: Thị Trấn Quỹ Nhất - Nghĩa Hưng - Nam Định
- Điện thoại: 0978163734 - Fax:
- email: hoangdekhongngoi_4@yahoo.com
 

#2
Hợp tác cá trạch bùng

ANH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ÉP CÁ TRẠCH BÙNG SINH SẢN... BÁO GIÁ VÀO "longngu0010@gmail.com" vì anh ở xa quá ko đặc mua con giống anh đc./.