ban cac loai dac san

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">C&ocirc;n tr&ugrave;ng; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">-dế th&aacute;i 150k/kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">-đu&ocirc;ng dừa 9/con loại 1</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;-du&ocirc;ng ch&agrave; l&agrave; 40/con loại 1</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">B&ograve; s&aacute;t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">-rắn:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*b&ocirc;ng s&uacute;ng 180/kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*hổ h&agrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; loại 1 &gt;500g (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại 2 &lt;500g (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*hổ mang dất&nbsp; Loại 1 &gt;1.2kg (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Loại 2&lt; 1kg (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*Ri c&aacute; (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*rắn trun 150/kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*lục đu&ocirc;i đỏ 100/con </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*lục kim 70/con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*hổ dệnh (long thừa) (call)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">-Trăn</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*nở 1 tuần 350/con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">*loại 6kg- 10kg&nbsp; 300k/kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">_R&ugrave;a </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *3g 430/kg &gt;800g/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *hộp lưng đen 430/kg &gt;700g/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Nh&ocirc;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *d&ocirc;ng c&aacute;t 400/kg&nbsp; 3-4con/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *kỳ t&ocirc;m thịt 370/kg&nbsp; &gt;400g/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *kỳ t&ocirc;m nu&ocirc;i 50/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *kỳ đ&agrave; 450/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *rắn mối 300/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chim</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *g&agrave; nước, tr&iacute;ch nước sống&nbsp; 280/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *g&agrave; nước, tr&iacute;ch nước đ&ocirc;ng lạnh 250/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *tr&iacute;ch cồ 200/con 500g</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *cu dất 65/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -C&aacute; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; b&ograve; da 100/k.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">C&aacute; Xương xanh 70/kg..v.vv</span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
Chuột dồng ba long 80/kg
Ngoài ra còn nhiều loại khác chon hương, chồn mướp...giao hàng cho các quan an trong thành phố hồ chí minh và hà nội bằng may bay.uy tính chất lượng lh 01886470618 phát
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinh phat
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 01886470618 - Fax:
- email: phatvuong95
 

Last edited:
#11
Chú em Phát này thật hay , có rất nhiều loại làm anh ngưỡng mộ quá .
Hôm trước mua cặp trăn gấm quá đẹp , cảm ơn ông em nha !
Chú em này còn rất trẻ , mới gặp mặt có một lần , thấy rất đàng hoàng và uy tín . Ngưỡng mộ !