Bán Cám gạo nguyên liệu số lượng lớn

Giá tại vựa hiện tại trên 4000 VNĐ rồi bạn. Hiện tại cám đấu đã trên 3000 ( Chỉ đấu trấu trong quá trình xay gạo, ko có trộn thứ khác). Nếu muốn mua mình sẽ giao cho bạn.
 Back
Top