Bán cặp công ấn.

  • Thread starter cadeau
  • Ngày gửi
C

cadeau

Thành viên mới
#1
bán cặp công ấn đã trưỡng thành, chim đang ở huế. hình mình mới chụp sáng nay. giá ra đi 10trieu. call 0914424444. hình thật của 2em nó:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0923.jpg&hash=52849014b11994b1f165e659bd21224f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0922.jpg&hash=781f8f6a012f22908db3f8fd01a5a8d2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0917.jpg&hash=a1b9dcd5a005dbc6cb23b6411d81f4b2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0918.jpg&hash=dbee20ef17c1265d20a04e9d547c17b9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0912.jpg&hash=bc8201a3025ccdefc83050d28dc9b319


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0911.jpg&hash=6b319c71853518455b2e5b11526780c7


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi824.photobucket.com%2Falbums%2Fzz167%2Fchimcanh_2009%2FPhoto0920.jpg&hash=d1dd90c9a8317b39ba21500b5b6aad28
 

Đối tácTop