Bán Bán cập gà mỹ nọc

  • Thread starter LAMTUNG™
  • Ngày gửi
LAMTUNG™

LAMTUNG™

Có kinh nghiệm
#1
Mình dự kiến thay đổi gà nọc,vậy anh em nào cần cập gà nọc thì mình chia lại
giá hữu nghị nha,1 cập 9 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP4190002.jpg&hash=1986995c93d03a854b12670111fc9514
giá hữu nghị nha,1 cập 9 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi852.photobucket.com%2Falbums%2Fab84%2Flamtung_mobile%2FP4200033.jpg&hash=32208fa5ff8f731ba348d4be4254a8ee
 

Đối tácTop