BÁN CẶP MAI VÀNG 600TR

  • Thread starter tuantuket
  • Ngày gửi
T

tuantuket

Guest
#1
<p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4"><font color="#cc0000">Vườn m&igrave;nh c&oacute; 2 c&acirc;y mai v&agrave;ng 5 c&aacute;nh giống nhau 100%</font> . <font color="#0000ff">t&agrave;n c&acirc;y lớn, h&igrave;nh giống như c&acirc;y th&ocirc;ng</font> ( <font style="background-color: #ffcc33">h&ograve;an t&ograve;an tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉnh sửa</font>). <font color="#66cc00">H&agrave;ng hiếm c&oacute; 1 ko 2 .chỉ c&oacute; 1cập duy nhất,</font> </font></p><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4">h&ograve;anh 1m , dường k&iacute;nh t&agrave;n 8m . cao 8m , 1 th&acirc;n, t&agrave;n ph&acirc;n bố đều.</font></p><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4">AE c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ <font color="#cc0000">Mr Tuấn 0906886605</font> </font></p><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4">Địa chỉ xem c&acirc;y: Ấp Phước Thạnh x&atilde; Tam Phước Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh Tỉnh Bến Tre ( <font color="#ff0033">v&agrave;o ng&agrave;y chủ nhật h&agrave;ng tuần</font> ) AE th&ocirc;ng cảm vi bận đi l&agrave;m xa.chi tiếp AE n&agrave;o c&oacute; thiện ch&iacute; .</font></p><font size="4" /><font size="4"><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4"><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><img src="http://imageshack.us/g/1/9924718/" border="0" /><a href="http://imageshack.us/g/1/9924718/">http://imageshack.us/g/1/9924718/</a></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><a href="http://imageshack.us/a/img843/2438/img0415oh.jpg">http://imageshack.us/a/img843/2438/img0415oh.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img853/3452/img0416ab.jpg">http://imageshack.us/a/img853/3452/img0416ab.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img844/6117/img0417ny.jpg">http://imageshack.us/a/img844/6117/img0417ny.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img855/1193/img0418vc.jpg">http://imageshack.us/a/img855/1193/img0418vc.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img17/8839/img0419tg.jpg">http://imageshack.us/a/img17/8839/img0419tg.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img441/6252/img0420of.jpg">http://imageshack.us/a/img441/6252/img0420of.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img100/5651/img0421vt.jpg">http://imageshack.us/a/img100/5651/img0421vt.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img268/5026/img0414bj.jpg">http://imageshack.us/a/img268/5026/img0414bj.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img6/261/img0413lb.jpg">http://imageshack.us/a/img6/261/img0413lb.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img7/4731/img0411rss.jpg">http://imageshack.us/a/img7/4731/img0411rss.jpg</a><br /><a href="http://imageshack.us/a/img541/2306/img0412cj.jpg">http://imageshack.us/a/img541/2306/img0412cj.jpg</a><br /><br /><br /></div></font></p></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh thanh tuấn
- Địa chỉ: 262/70 han anh f hiệp tân q tân phú tphcm
- Điện thoại: 0906886605 - Fax:
- email: tuantuket@gmai.com
 

T

tuantuket

Guest
#3
mình ko nhằm đâu. bạn xem hình kỹ đi . hàng độc đấy bạn ạ. hòanh của nhánh to nhất đã là 40 rồi .
 
Top