BÁN CÂY GIỐNG DÂY THÌA CANH

#1

1:Cách thứctrồng

- Dây thìa canh Dạng cây thân leo nên cần làm giàn treo là tre, nứa, luồng có đường kính 3 - 4 cm, chiều dài khoảng 1,6 - 1,8 m vót nhọn một đầu để cắm xuống đất. Các thanh tre, nứa chéo nhau tạo hình chữ A.để làm giàn leo cho cây
-Dây thìa canh không kén đất, không chịu úng


2: Chi phí đầu tư:

- Số lượng giống: 20.000 - 25.000 cây/ha

- Chi phí cây giống:50.000.000 –60.000.000 đồng/ha

- Chi phí phân bón+ thuốc trừ sâu: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

Tổng chi phí đầu : 60.000.000 – 70.000.000 đồng/ha/năm

3:Hình thức thu hoạch sản phẩm:

-Đối với dây thìa canh, từ khi trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 6 - 8 tháng, trồng 1 lần có thể thu hoạch trên 10 năm. Một năm có thể thu hoạch từ 4 - 5 lần, từ tháng 4 - 12, cứ 2 tháng thu 1 lần....

-Giámua buôn thị trường hiện tại: 35.000 – 40.000 VND/kg

-Giá bản lẻ hiện nay: 130.000 – 140.000 VND/kg

4: Hiệu quả kinh tế:(đã trừ toàn bộ chi phí)

- Sau từ 1 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, 1 ha trồng Dây thìa canh cho thu 12-13 tấn sản lượng đã phơi khô.

- Tính theo giá mua buôn hiện nay:

Lợi nhuận mang lại: 300.000.000 – 320.000.000VND/ha

Mọi chi tiết Cây giống Dây thìa canh xin liên hệ:
Phạm Thế Anh SĐT: 0989.453.785 tại Vĩnh Phúc

 

Last edited: