Bán cây mai vàng và vạn niên tùng tại vườn gia đình

#1
Vườn Cây Kiểng tại nhà ... nay cần bán một số Mai và Tùng lâu năm ... mọi người gần xa cần liên hệ sẽ có giá mềm nha !!!!!!

1. Mai Vàng nguyên thủy !!!!1.2


Hai cây trên là cây Mai lâu năm nhất của nhà ...... Có bộ rể nhô lên mặt đất ... Hoành trên 60cm cao trên 3,5m có tán rộng ( hình chụp không chỉnh sữa ) NẾU THẬT SỰ MUỐN MUA HÃY CHO GIÁ

1.3 Thân cây ưởn ra và có bộ rể trải dài nhìn thấy dáng đứng thật oai vệ ....1.4 Bộ rể tuy nhỏ nhưng đã có cây con ( mẫu tử )==> cây rất mạnh mẻ


Hai cây trên Hoành từ 50cm > 55cm ... cây cao 3m>3.5m tán rộng

Giá bán 30 triệu / 1 cây .... mua trên 1 cây sẽ có fix nhe ...

1.4
Hai em này có hoành 50cm ( có thể hơn) cây cao 2.5m > 3m tán rộng .. Giá bán 15 triệu / 1 cây

2. Tùng và một số cây khác tại vườnHiện nhà có trên 200 cây Tùng

Khoảng 50 cây có góc trên 50cm( như hình) cây cao trên 2,5m ...... Giá bán 3.5 triệu / 1 cây ( Trên 1 ) Cây nhỏ hơn sẽ có giá mềm !!!!!


Mai Chấn Thủy :
VƯỜN TẠI ĐỊNH QUÁN PHƯƠNG LÂM

MỌI NGƯỜI CÓ HỨNG THÚ XIN MỜI VỀ VƯỜN SẼ CÓ NHIỀU ĐIỀU ƯNG Ý HƠN - TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU CÓ THỂ FIX NẾU THẬT SỰ MUỐN MUA

XIN LIÊN HỆ 01233103231 A Ri hoặc 0936333864 Quân ...
 

#7
Vườn Cây Kiểng tại nhà ... nay cần bán một số Mai và Tùng lâu năm ... mọi người gần xa cần liên hệ sẽ có giá mềm nha !!!!!!

1. Mai Vàng nguyên thủy !!!!1.2


Hai cây trên là cây Mai lâu năm nhất của nhà ...... Có bộ rể nhô lên mặt đất ... Hoành trên 60cm cao trên 3,5m có tán rộng ( hình chụp không chỉnh sữa ) NẾU THẬT SỰ MUỐN MUA HÃY CHO GIÁ

1.3 Thân cây ưởn ra và có bộ rể trải dài nhìn thấy dáng đứng thật oai vệ ....1.4 Bộ rể tuy nhỏ nhưng đã có cây con ( mẫu tử )==> cây rất mạnh mẻ


Hai cây trên Hoành từ 50cm > 55cm ... cây cao 3m>3.5m tán rộng

Giá bán 30 triệu / 1 cây .... mua trên 1 cây sẽ có fix nhe ...

1.4
Hai em này có hoành 50cm ( có thể hơn) cây cao 2.5m > 3m tán rộng .. Giá bán 15 triệu / 1 cây

2. Tùng và một số cây khác tại vườnHiện nhà có trên 200 cây Tùng

Khoảng 50 cây có góc trên 50cm( như hình) cây cao trên 2,5m ...... Giá bán 3.5 triệu / 1 cây ( Trên 1 ) Cây nhỏ hơn sẽ có giá mềm !!!!!


Mai Chấn Thủy :
VƯỜN TẠI ĐỊNH QUÁN PHƯƠNG LÂM

MỌI NGƯỜI CÓ HỨNG THÚ XIN MỜI VỀ VƯỜN SẼ CÓ NHIỀU ĐIỀU ƯNG Ý HƠN - TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU CÓ THỂ FIX NẾU THẬT SỰ MUỐN MUA

XIN LIÊN HỆ 01233103231 A Ri hoặc 0936333864 Quân ...
uppppppppppppppp