Bán cây Sưa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

trunggaddo

Lữ khách
Bán cây Sưa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vui lòng liên hệ chị Xuân dt: 01229107170

Bầu cây kích thước 5x14cm: giá 5.000 đồng/cây.

Bầu cây kích thước 14x18cm: giá 10.000 đồng/cây.
Bảng giá cây gỗ quý

STT

TÊN CÂY

KÍCH THƯỚC

GIÁ TIỀN

GHI CHÚ

1

Giá tỵ

Cao 0,5m

12000

Giá hiện nayCao 1,0 m

15000


2

Gõ đỏ

Cao 0,5m

12000

Giá hiện nayCao 1,0 m

15000


3

Giáng hương

Cao 0,5m

12000

Giá hiện nayCao 1,0 m

15000


4

Cẩm lai
IMG_0318.JPG
IMG_0319.JPG
IMG_0320.JPG
IMG_0322.JPG
IMG_0323.JPG
IMG_0325.JPG
IMG_0318.JPG
IMG_0318.JPG
IMG_0319.JPG
IMG_0320.JPG


Cao 0,5m

12000

Giá hiện nayCao 1,0 m

15000


5

Sưa đỏ

Cao 1,0 m

10000

Giá hiện nay
 

Quảng cáo

Top