Bán Bán chim công việt và công trắng , công xanh !!!!!!!!

  • Thread starter tranngoan122220
  • Ngày gửi
T

tranngoan122220

Lữ khách
#1
[HCM] bán chim công việt , công má vàng , công xanh ấn độ, công trắng. Chim rất đẹp rất dạng người .Còn 1 cặp trĩ bảy màu 5 tháng tuổi và 1 cặp 8 tháng tuổi bảy màu đỏ. SĐT:01284654319 A E thông cảm mình không nhận tin nhắn SMS và tin nhắ trên diễn đàn.....

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.meotom.net%2FFiles%2Fb59ef6be-fad4-4d24-b7e8-3e64d4a51c4d%2F2012%2F09%2F15%2F20120915183621QXIy____Hi%CC%80nh0106.jpg&hash=dedbf852901b7484376e5bb9966a04d2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.meotom.net%2FFiles%2Fb59ef6be-fad4-4d24-b7e8-3e64d4a51c4d%2F2012%2F09%2F15%2F201209151836115Zq7____Hi%CC%80nh0089.jpg&hash=9a1159938602fa32f2713f0dbdb2d5c3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.meotom.net%2FFiles%2Fb59ef6be-fad4-4d24-b7e8-3e64d4a51c4d%2F2012%2F09%2F15%2F20120915183600zFUA____Hi%CC%80nh0078.jpg&hash=7accb159c581b519f50ae2dd763d7e61

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.meotom.net%2FFiles%2Fb59ef6be-fad4-4d24-b7e8-3e64d4a51c4d%2F2012%2F09%2F15%2F201209151835452ysd____Hi%CC%80nh0072.jpg&hash=eaaead063b0ff1fb1bf7302c997c0a97
 

Đối tác


Top