Bán chim trĩ đỏ, xanh, gà chín cựa ở Phú Thọ

thanhcoi

Lữ khách
#1
<div>Ch&agrave;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Trang trại NĂM THỨ CON cung cấp c&aacute;c loại vật nu&ocirc;i:</div><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Chim trĩ đỏ: 800k/ 1đ&ocirc;i hậu bị</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Chim trĩ xanh: gi&aacute; thỏa thuận</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>G&agrave; ch&iacute;n cựa mọi lứa tuổi</p><p>Ngo&agrave;i ra trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nu&ocirc;i v&agrave; nh&acirc;n giống r&ugrave;a c&acirc;m, baba gai v&agrave; một số vật nu&ocirc;i kh&aacute;c nữa. b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; c&ugrave;ng đam m&ecirc; h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số ĐT: 0982622144&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Thành
- Địa chỉ: Khu 7 - Xuân Lộc - Thanh Thủy - Phú Thọ
- Điện thoại: 0982622144 - Fax:
- email: nguyenducthanhthcstt@gmail.com
 

ducphong_hp631

Thành viên mới
#2
<div>Chào bà con nông dân. Trang trại NĂM THỨ CON cung cấp các loại vật nuôi:</div><p> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Chim trĩ đỏ: 800k/ 1đôi hậu bị</p><p> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Chim trĩ xanh: giá thỏa thuận</p><p> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Gà chín cựa mọi lứa tuổi</p><p>Ngoài ra trang trại chúng tôi đang nuôi và nhân giống rùa câm, baba gai và một số vật nuôi khác nữa. bà con nào có cùng đam mê hãy liên hệ với chúng tôi theo số ĐT: 0982622144 </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Thành
- Địa chỉ: Khu 7 - Xuân Lộc - Thanh Thủy - Phú Thọ
- Điện thoại: 0982622144 - Fax:
- email: nguyenducthanhthcstt@gmail.com
up cho người cùng đam mê.Cần gì liên hệ với mình ở chữ ký nhé.rất mong được giao lưu,hợp tác với bạn
 

thanhcoi

Lữ khách
#3
Cảm ơn bác.Hình như bác Phong có nuôi cả chim công nữa đúng không? Mình cũng đang nuôi và nhân giống loại đó. Có gì anh em mình cùng trao đổi kinh nghiệm nhé.