Bán cu mồi giá rẻ tại cần thơ

ngututien

Lữ khách
#1
Hiện tại mình cần bán 3 con cu mồi gốc Bình Phước và Đắc lắc

Cu nuôi 5-6 năm lồng, làm mồi đất và cây đều được

Do ông anh đi nước ngoài định cư ,còn mình k có thời gian đi đánh nên bán lại

Cu khoảng 1,5 -2 năm nay k có đi đánh, treo ở nhà nghe gáy thôi.

1. Mồi đứng úp đất gáy giọng thổ chuông , ngân to vang xa, thu phục 85 con bổi rồi. Chơi tốc độ, gù phóng gù rước đầy đủ....Giá 2.8 tr. Con này bắt bổi dữ thì ok.

2. Mồi quay đi không chịu chụp hình thì gáy giọng thổ pha đồng, gáy liều lỡ, thu phục bổi khoảng 50 con. Thúc kèm, gù khá, bài bản.... GIá 2.5tr. Con này sát bổi vô địch.

3. Mồi lỡ cườm cao gáy giọng thổ sấm, bắt 8 con bổi. Thúc kèm, gù khá, bài bản....Giá 2 tr.

Tất cả 3 con mồi hiện tại đang thay lông, gáy bình thường. Nhưng 1.5 -2 năm không đi bẫy nên có phần lạ rừng. Anh em nào biết chơi thì mua về tập rừng lại vài lần thì chơi bình thường. Mình không kinh doanh nên bán cho anh em nào yêu thích. Mình bảo hành 3 tháng nếu đi đánh k gáy gù thì mình trả tiền lại 100% đầy đủ.

Liên hệ sdt: 01889613766 xin cảm ơn
 

nhokkuli

Lữ khách
#3
Hiện tại mình cần bán 3 con cu mồi gốc Bình Phước và Đắc lắc

Cu nuôi 5-6 năm lồng, làm mồi đất và cây đều được

Do ông anh đi nước ngoài định cư ,còn mình k có thời gian đi đánh nên bán lại

Cu khoảng 1,5 -2 năm nay k có đi đánh, treo ở nhà nghe gáy thôi.

1. Mồi đứng úp đất gáy giọng thổ chuông , ngân to vang xa, thu phục 85 con bổi rồi. Chơi tốc độ, gù phóng gù rước đầy đủ....Giá 2.8 tr. Con này bắt bổi dữ thì ok.

2. Mồi quay đi không chịu chụp hình thì gáy giọng thổ pha đồng, gáy liều lỡ, thu phục bổi khoảng 50 con. Thúc kèm, gù khá, bài bản.... GIá 2.5tr. Con này sát bổi vô địch.

3. Mồi lỡ cườm cao gáy giọng thổ sấm, bắt 8 con bổi. Thúc kèm, gù khá, bài bản....Giá 2 tr.

Tất cả 3 con mồi hiện tại đang thay lông, gáy bình thường. Nhưng 1.5 -2 năm không đi bẫy nên có phần lạ rừng. Anh em nào biết chơi thì mua về tập rừng lại vài lần thì chơi bình thường. Mình không kinh doanh nên bán cho anh em nào yêu thích. Mình bảo hành 3 tháng nếu đi đánh k gáy gù thì mình trả tiền lại 100% đầy đủ.

Liên hệ sdt: 01889613766 xin cảm ơn
Hiện tại mình cần bán 3 con cu mồi gốc Bình Phước và Đắc lắc

Cu nuôi 5-6 năm lồng, làm mồi đất và cây đều được

Do ông anh đi nước ngoài định cư ,còn mình k có thời gian đi đánh nên bán lại

Cu khoảng 1,5 -2 năm nay k có đi đánh, treo ở nhà nghe gáy thôi.

1. Mồi đứng úp đất gáy giọng thổ chuông , ngân to vang xa, thu phục 85 con bổi rồi. Chơi tốc độ, gù phóng gù rước đầy đủ....Giá 2.8 tr. Con này bắt bổi dữ thì ok.

2. Mồi quay đi không chịu chụp hình thì gáy giọng thổ pha đồng, gáy liều lỡ, thu phục bổi khoảng 50 con. Thúc kèm, gù khá, bài bản.... GIá 2.5tr. Con này sát bổi vô địch.

3. Mồi lỡ cườm cao gáy giọng thổ sấm, bắt 8 con bổi. Thúc kèm, gù khá, bài bản....Giá 2 tr.

Tất cả 3 con mồi hiện tại đang thay lông, gáy bình thường. Nhưng 1.5 -2 năm không đi bẫy nên có phần lạ rừng. Anh em nào biết chơi thì mua về tập rừng lại vài lần thì chơi bình thường. Mình không kinh doanh nên bán cho anh em nào yêu thích. Mình bảo hành 3 tháng nếu đi đánh k gáy gù thì mình trả tiền lại 100% đầy đủ.

Liên hệ sdt: 01889613766 xin cảm ơn