Bán Bán cục mun sừng rất đẹp.

thantaialo

Lữ khách
#1

Dài 54, rộng 1 đầu 26x16, 1 đầu 20x13. Giá 1,9tr. ( Chưa vận chuyển )
Dài 1,32m , 1 đầu rộng 22x14cm , 1 đầu 17x11cm .Có lỗ sâu 25cm vô trong càng nhỏ Giá 3,9tr ( Chưa vận chuyển )
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx