Bán Bán cục mun sừng rất đẹp.

  • Thread starter thantaialo
  • Ngày gửi
thantaialo

thantaialo

Lữ khách
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-b2SrqCy8S08%2FUKuw9_AtXEI%2FAAAAAAAA6LQ%2FgzvU9ot5sds%2FAgriviet.Com-1.1.jpg&hash=79e6d446917fd9c351820ebc5313a397


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4tkGVhcOSVI%2FUKuzH-60YcI%2FAAAAAAAA6L4%2FtEOM5pYOf0g%2FAgriviet.Com-1.3.jpg&hash=dc1c946fa8e179cc0de76793697e2c1fproxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-fZv14Y_BDO4%2FUKuyLu5XaGI%2FAAAAAAAA6Lw%2FTLAwW6txTsA%2FAgriviet.Com-1.4.jpg&hash=25e3032f01a78824d5d8c30ad7f32401

Dài 54, rộng 1 đầu 26x16, 1 đầu 20x13. Giá 1,9tr. ( Chưa vận chuyển )

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-rSwmlGI5w88%2FUKuxjZeCpzI%2FAAAAAAAA6Lg%2FE5pYqeFGDZc%2FAgriviet.Com-2.1.jpg&hash=719cbffb837f14101f35ec4b491d07b2


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-FrV4GihhZOY%2FUKuxsNxKXwI%2FAAAAAAAA6Lo%2FLSdsYaW3fmk%2FAgriviet.Com-2.2.jpg&hash=cdc265a64337225133c61e2b6710feb8

Dài 1,32m , 1 đầu rộng 22x14cm , 1 đầu 17x11cm .Có lỗ sâu 25cm vô trong càng nhỏ Giá 3,9tr ( Chưa vận chuyển )
 

Đối tác


Top