Bán dăm gỗ keo số lượng lớn và ổn định tại Tuyên Quang.

  • Thread starter chieuvanvuong
  • Ngày gửi
C

chieuvanvuong

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div>K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng &amp; TM Hiệp Ph&aacute;t l&agrave; một trong những doanh nghiệp uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu tại tỉnh Tuy&ecirc;n Quang hoạt động trong lĩnh vuc X&acirc;y dựng v&agrave; sản xuất v&aacute;n gh&eacute;p thanh.L&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; nguồn nguy&ecirc;n liệu gỗ dồi d&agrave;o v&agrave; tiềm năng, hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i mới đầu tư một d&acirc;y chuyền sản xuất dăm gỗ v&agrave; đang cung cấp ra thị trường.Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất hy vọng được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với c&aacute;c Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu về dăm gỗ keo với số lượng lớn v&agrave; ổn định. Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Mr Trần Nhật Duật, ĐT: 0988888397</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH XD & TM Hiệp
- Địa chỉ: Km 39 Thị trấn Tân Yên - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 0988888397 - Fax: 0988888397
- email: duattn.vn@gmail.com
 

Đối tác
Top