Bán đàn dê chuyên sữa 50 con và chuyên thịt 50 con

  • Thread starter khoanagl
  • Ngày gửi
khoanagl

khoanagl

Lữ khách
#1
Hiện tôi đang cần bán 2 đàn dê giống:
- Đàn dê chuyên sữa gồm 1 đực Saanen (khoảng 55kg), khoảng 15 mẹ bách thảo đen(loại Bách Thảo gốc Việt Nam, dê sữa Hà Lan và dê sữa đem mun nguồn gốc Ấn Độ, nặng từ 40kg trở lên) và 12 con lai (khoảng 1 tấn dê).
- Đàn dê chuyên thịt gồm 1 đực Boer đầu socola, khoảng 30 mẹ boer lai (màu đen, trắng hoặc socola) và 20 con lai (khoảng 1,4 tấn dê).
Dê mập vừa, đủ loại từ mới đẻ đến bầu sắp sinh, dê đã được thuần dưỡng theo quy mô nuôi công nghiệp nhốt chuồng hoàn toàn, ăn được cỏ tự nhiên và cỏ cao sản, bán theo kg, giá sô cả đàn mỗi loại vui lòng liên hệ: 0976574427.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs7.postimg.org%2F50lf0sqsr%2F557277021f5f6.jpg&hash=2b3d11e7984e81299965bdc6562f64cb

Vài hình ảnh về trại dê

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg633%2F8977%2Fsb9meV.jpg&hash=c6a7b027fee44c7d4cb8064833fe8043proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQdpaYh1.jpg&hash=d10bc15f74f185f1a043732c2e184313proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg911%2F2813%2Flr705x.jpg&hash=4ad90dfc3a2cfcfbeca90955706e7ffa
 
Last edited:

Quảng cáo

Top