Bán Đất Trồng Cây

  • Thread starter Trung Kiên
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Kiên
- Địa chỉ: Cây số 24 -Tà Cú -Hàm Thuận Nam - Bình Thận
- Tel, Fax: 0987475450 ::: FaX
- Email:
================================

Cần bán 10 hta đất ,Đất tươi xốp trồng được hoa màu ,Thanh long và cây cao su tốt
 
Back
Top