Bán dê boer giống daklak .01665121932

  • Thread starter Tam mã
  • Ngày gửi
T

Tam mã

Lữ khách
#1
Gio nhu cầu phát triển của ngành chăn nuôi dê hiện nay . Trại dê giống Tam Mã nhận cung cấp dê boer giống chất lượng tốt nhất hiện nay , chúng tôi lấy uy tín và chất lượng làm đầu để giúp đỡ bà con chăn nuôi
tư vấn kỹ thuật làm chuồng trại
Hỗ trợ kỹ thuật luôn đồng hành cùng bà con chăn nuôi
Hiện cúng tôi cung cấp dê boer giống thuần , lai F , các loại bách thảo , dê Ấn độ
Luôn lấy uy tín làm đầu mọi thắc mắc liên hệ 01665121932 gặp Thuỷ . Trại giống cách thành phố bmt 7km
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsMLEfHJ.jpg&hash=1b9fb0b8b839721f16e8e6d884cf5a38

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsG5UFZ7.jpg&hash=f7b5d850c4052b9fdc80b59dfbdd3cf2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmVfJJtN.jpg&hash=5ab26d83daf165e125d7e938224528fd


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsMLEfHJ.jpg&hash=1b9fb0b8b839721f16e8e6d884cf5a38

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsG5UFZ7.jpg&hash=f7b5d850c4052b9fdc80b59dfbdd3cf2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmVfJJtN.jpg&hash=5ab26d83daf165e125d7e938224528fd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FP2DkC63.jpg&hash=f318d207d3b5cf524af3ee218314665d

Xin gọi trực tiếp sdt bên trên cm
Xin gọi trực tiếp sđt trên cm cảm ơn
 
T

Tam mã

Lữ khách
#2
Gio nhu cầu phát triển của ngành chăn nuôi dê hiện nay . Trại dê giống Tam Mã nhận cung cấp dê boer giống chất lượng tốt nhất hiện nay , chúng tôi lấy uy tín và chất lượng làm đầu để giúp đỡ bà con chăn nuôi
tư vấn kỹ thuật làm chuồng trại
Hỗ trợ kỹ thuật luôn đồng hành cùng bà con chăn nuôi
Hiện cúng tôi cung cấp dê boer giống thuần , lai F , các loại bách thảo , dê Ấn độ
Luôn lấy uy tín làm đầu mọi thắc mắc liên hệ 01665121932 gặp Thuỷ . Trại giống cách thành phố bmt 7km
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsMLEfHJ.jpg&hash=1b9fb0b8b839721f16e8e6d884cf5a38

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsG5UFZ7.jpg&hash=f7b5d850c4052b9fdc80b59dfbdd3cf2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmVfJJtN.jpg&hash=5ab26d83daf165e125d7e938224528fd


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb3Y4gfC.jpg&hash=170bc00c4fe7e15fca9e2a506d9f4903

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyYHvFvM.jpg&hash=8b26349c0752d2aa354ef78502bc10a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsMLEfHJ.jpg&hash=1b9fb0b8b839721f16e8e6d884cf5a38

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsG5UFZ7.jpg&hash=f7b5d850c4052b9fdc80b59dfbdd3cf2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmVfJJtN.jpg&hash=5ab26d83daf165e125d7e938224528fd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FP2DkC63.jpg&hash=f318d207d3b5cf524af3ee218314665d

Xin gọi trực tiếp sdt bên trên cm
Xin gọi trực tiếp sđt trên cm cảm ơn
Gọi trực tiếp để dc tư vấn
Xin liên hệ trực tiếp để dc tư vấn
 

Quảng cáo

Top