Bán dế giống, dế thịt, khay trứng dế

  • Thread starter ngth_luu
  • Ngày gửi
N

ngth_luu

Guest
#1
<p><font size="3">Trại dế Happy chuy&ecirc;n cung cấp dế thịt, dế giống v&agrave; dế chim, c&aacute; cảnh ăn, dế c&acirc;u c&aacute;. Đặc biệt c&oacute; cung cấp khay trứng dế chỉ cần ấp nở v&agrave; nu&ocirc;i lớn. Nhận giao h&agrave;ng tại Tp. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tiền Giang. Tư vấn kĩ thuật nu&ocirc;i theo hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; kĩ thuật nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp.<br /><br />Địa chỉ: H&oacute;c M&ocirc;n, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỹ Tho, Tiền Giang<br /><br />LI&Ecirc;N HỆ: Tiền Giang: 01667191777 (Lưu)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tp. Hồ Ch&iacute; Minh: 0979001639 (Nga), 0984618751(Tuấn)<br />&nbsp;<br /><img width="595" height="425" border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-pAAvszwjtIA/UAaqrMvRE_I/AAAAAAAAAAs/Q2cX75ZNd1k/s595/Prochure%2520copy.jpg" /><br />&nbsp;<br /><br />Một số ảnh tham khảo:</font></p><p><font size="3"><br /></font></p><div align="center"><font size="3"><img width="640" height="480" border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-3w1wQiFdxWs/UAarhTSRwCI/AAAAAAAAABI/-tTnnxhaOnY/s640/Image213.jpg" /></font><br /><font size="3">&nbsp;Dế mới nở</font><br /><br /><font size="3">&nbsp;<img width="640" height="480" border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-IYd__x90tK8/UAas_nrYK-I/AAAAAAAAAB8/rwQzTJtZDEs/s640/562092_3328762468405_1503177758_n.jpg" /></font><br /><font size="3">&nbsp;</font><br /><font size="3"><img width="640" height="480" border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-oCZx7n1cX68/UAas-edLuQI/AAAAAAAAABs/NxuPO5jvLpQ/s640/487813_3381173498648_1646625034_n.jpg" /></font><br /><font size="3">&nbsp;Dế thịt</font><br /><br /><font size="3">&nbsp;<img width="640" height="480" border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-JE0mPkvcpV0/UAas9PukS_I/AAAAAAAAABU/6TDvgzuGuYI/s640/409593_3381175018686_488713833_n.jpg" /></font><br /><font size="3">Dế giống</font></div><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="3"><br /><img width="640" height="480" border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-D7eGReQ61D8/UAas_H8leTI/AAAAAAAAAB0/pdmrdmraNHw/s640/557110_3422842260341_938122371_n.jpg" />Dế m&aacute;i đang đẻ</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Lưu
- Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 01667191777 - Fax:
- email: luunguyen92@gmail.com