bán dê giống và dê thịt ở Nam Định

  • Thread starter Dinh Tran
  • Ngày gửi
Đàn dê 20 con. Bố em tự chăn nuôi không cho ăn tăng trọng. Coa cả dê đang chửa. Bán cả giống cả thịt. Nhiều ít đều bán
Liên hệ :bác đĩnh 0967778169
 Quảng cáoTop