Bán đèn led chất lượng tốt với giá thành rẻ nhất tại Việt Nam

  • Thread starter denledcongnghiep
  • Ngày gửi
D

denledcongnghiep

Guest
#1
<div>THƯ NGỎ&nbsp;</div><div><br /></div><div>K&iacute;nh gởi : QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY&nbsp;</div><div>Lời đầu ti&ecirc;n xin gởi tới tất cả qu&yacute; c&ocirc;ng ty lời ch&uacute;c sức khoẻ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng !</div><div>CTY EDISON-OPTO VIET NAM.,JSC được th&agrave;nh lập với mục đ&iacute;ch nằm đ&aacute;p ứng nhu cầu năng lượng v&agrave; ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m tr&ecirc;n thị trường Vi&ecirc;̣t Nam.</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp những thiết bị sau :</div><div>&nbsp;- Đ&egrave;n LED</div><div>&nbsp;- Năng lượng mặt trời</div><div>&nbsp;- Năng lượng gi&oacute;</div><div>&nbsp;- Đ&egrave;n đường năng lượng</div><div>&nbsp;- Đi&ecirc;̣n thoại th&ocirc;ng minh</div><div><br /></div><div>L&agrave; một c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đ&acirc;̀u v&ecirc;̀ cung c&acirc;́p c&aacute;c thi&ecirc;́t bị đ&egrave;n LED v&agrave; thi&ecirc;́t bị ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m năng lượng với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đi v&agrave;o sản xuất v&agrave; đưa ra thị trường . Đặc biệt gi&aacute; sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i thấp hơn hẳn sản phẩm nước ngo&agrave;i v&agrave; thời gian bảo h&agrave;nh cho sản phẩm l&agrave; 2 năm.</div><div><br /></div><div>Rất mong nhận được sự ủng hộ thật nhiều từ Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty !!!</div><div><br /></div><div>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết Qu&yacute; Kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: T&ocirc; Ngọc Thịnh</div><div>Ph&ograve;ng kinh doanh/ Di động : 0986622252 &nbsp;</div><div>Email li&ecirc;n hệ : thinhtn@edison-opto.com.vn &nbsp;hoặc tongocthinh@gmail.com</div><div>Website : http://www.edison-opto.com.vn&nbsp;</div><div>C&ocirc;ng ty EDISON VIỆT NAM mang đến cho bạn th&ecirc;m sự lựa chọn chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p.</div><div>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o !</div><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tô Ngoc Thịnh
- Địa chỉ: Số 98A, Tần M, tòa nhà Thăng Long, ngụy như kontum, thanh xuân, Hà nội
- Điện thoại: 0986622252 - Fax:
- email: tongocthinh@gmail.com
 

N

nguyendieu1991

Guest
#2
cho hỏi công ty bạn có bán đèn LED exit, LED dạng cứu hộ ko ah? nếu có vui lòng gửi bảng giá qua để mình tham khảo nhé, vì mình dang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này.