BÁN DÔNG GIỐNG

tanhnv

Lữ khách
#1
<p><font size="7"><strong>chuy&ecirc;n cung cấp giống d&ocirc;ng cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i. Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ. 093.838.7480 (A.T&aacute;nh)</strong></font></p><p>&nbsp;<img width="450" height="297" border="0" id="il_fi" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px" src="http://thechitay.com/uploads/News/pic/small_1246632251.nv.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oE-Lx0zyxK8&amp;NR=1&amp;feature=endscreen">http://www.youtube.com/watch?v=oE-Lx0zyxK8&amp;NR=1&amp;feature=endscreen </a> </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: abc
- Địa chỉ: binh thuan
- Điện thoại: 0938387480 - Fax: 01633033292
- email: tanhnv.gv@gmail.com
 

tanhnv

Lữ khách
#3
Giá theo thị trường đó bạn. Đây là Dông đất, được nuôi ở Bình Thuận. Hiện nay giá Dông thịt là 360 nghìn.
Anh liên hệ để biết giá cả hợp lý.
 
Top