Bán Gà Chọi

  • Thread starter mr.tinh
  • Ngày gửi
M

mr.tinh

Guest
#1
Bán 2 chú ga chọi.2 năm tuổi.Chưa vần.Nặng 3,5kg.Xom 21-Chinh Lý-Lý Nhân-Hà Nam.
Giá:Thỏa thuận.ll Mr.Tình Cốp 0988110032 ( mien sms )

<a href="http://nv2.upanh.com/b4.s33.d1/8a169f395ec458e97689557576c6f775_53594612.1161838112806866182849118186n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv2.upanh.com/b4.s32.d1/f4a1eb7ab2336c4f3e5bba58c89bde5b_53594612.1161838112806866182849118186n.jpg" alt="11618_381128068661828_49118186_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv5.upanh.com/b4.s35.d2/62bd593ff8ce3093bf862ca7b1b6d921_53594615.12983381125798662055620066102n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv5.upanh.com/b5.s34.d4/290e3e71af3169a2d64f3b680bfca3a2_53594615.12983381125798662055620066102n.jpg" alt="12983_381125798662055_620066102_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv7.upanh.com/b3.s35.d2/8710fd42a88e4dfb6d3825bf06788bd5_53594617.131023811283786617971994786527n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv7.upanh.com/b3.s33.d2/71e06c7022c482cfd208f4aa780e9b33_53594617.131023811283786617971994786527n.jpg" alt="13102_381128378661797_1994786527_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv9.upanh.com/b3.s33.d1/4622699dfb806ee5b239ec8d8f24bcde_53594619.64153381129015328400425928289n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv9.upanh.com/b1.s33.d3/8830c4fa465998364735f2e11b72c1cc_53594619.64153381129015328400425928289n.jpg" alt="64153_381129015328400_425928289_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv0.upanh.com/b1.s33.d1/f7c912507435e25fd8308beab5ba56db_53594620.648273811260453286971345175675n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv0.upanh.com/b3.s33.d2/34b69c56339a20e1964331e13cad74b4_53594620.648273811260453286971345175675n.jpg" alt="64827_381126045328697_1345175675_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv2.upanh.com/b6.s34.d1/431cfac4054f56eb8f6b8cc5750b4fe9_53594622.69202381127198661915596384212n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv2.upanh.com/b5.s35.d1/e0ab39579a503cb9ae0258b75add69e9_53594622.69202381127198661915596384212n.jpg" alt="69202_381127198661915_596384212_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv4.upanh.com/b3.s34.d1/63095a7dd5725b6ce626cae76d358630_53594624.4213833811307119948971573789275n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv4.upanh.com/b3.s34.d4/45c032e50b274bbf0c68b3398f7a35e6_53594624.4213833811307119948971573789275n.jpg" alt="421383_381130711994897_1573789275_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv5.upanh.com/b3.s35.d1/21cf6beb4d2975ff43df7a36624b5680_53594625.4219053811269386619411450797116n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv5.upanh.com/b5.s32.d1/5bd2394f0d1b3268df8356cff52be235_53594625.4219053811269386619411450797116n.jpg" alt="421905_381126938661941_1450797116_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv6.upanh.com/b4.s32.d1/9ff6bd00772c4fe04297d52a2f469c42_53594626.4871833811301786616171804789570n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv6.upanh.com/b3.s32.d1/ec12d3ad0d75371c9b594a9799864355_53594626.4871833811301786616171804789570n.jpg" alt="487183_381130178661617_1804789570_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv0.upanh.com/b6.s35.d1/cc71759fb8b3f0f916f3899bf96621b9_53594630.524704381130505328251613730203n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv0.upanh.com/b5.s34.d1/062b3209537afe50f803e4246fa3c76c_53594630.524704381130505328251613730203n.jpg" alt="524704_381130505328251_613730203_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv1.upanh.com/b6.s32.d1/53ec7f9ecfd47d08d6289b3f7a9e3b2d_53594631.526346381125771995391954442431n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv1.upanh.com/b1.s33.d1/a3e4dec62dbf57919605f4023072fe7d_53594631.526346381125771995391954442431n.jpg" alt="526346_381125771995391_954442431_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv2.upanh.com/b2.s33.d2/c5010ea5d3f6198ecac09f8564940b69_53594632.541589381129818661653691063340n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv2.upanh.com/b4.s35.d3/78e88d18dc490b007b09c08dacce48d1_53594632.541589381129818661653691063340n.jpg" alt="541589_381129818661653_691063340_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv3.upanh.com/b4.s33.d3/38b1a74571ed51b06127f41725077636_53594633.54444038113095866153978938719n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv3.upanh.com/b4.s34.d1/5994758aa26dd723a88347f43eac77da_53594633.54444038113095866153978938719n.jpg" alt="544440_381130958661539_78938719_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv4.upanh.com/b2.s32.d1/a27bd3954655c6af3d571d4a480d6476_53594634.577345381127571995211508848970n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv4.upanh.com/b3.s33.d2/d3f5fe94e670f686a1eacc2742df2c54_53594634.577345381127571995211508848970n.jpg" alt="577345_381127571995211_508848970_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv5.upanh.com/b2.s32.d1/3568917dc4cef942d42f55dd4b0a967a_53594635.5773613811292986617051177431625n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv5.upanh.com/b6.s35.d1/4e0f27d435f75df36cff60fc57d9bd3b_53594635.5773613811292986617051177431625n.jpg" alt="577361_381129298661705_1177431625_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv7.upanh.com/b6.s34.d3/dec87e542767b53c75e09ceda56ae82d_53594637.733887381126661995302374679204n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv7.upanh.com/b2.s35.d1/cf1a1339120884f118dd9f71d5bd42c8_53594637.733887381126661995302374679204n.jpg" alt="733887_381126661995302_374679204_n - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://nv9.upanh.com/b1.s35.d1/84ddeb2f3262fe2f4e7a1c2d479e430f_53594639.7349643811303286616021312013477n.120x1.jpg" target="_blank"><img src="http://nv9.upanh.com/b2.s33.d1/731d7b0cd0d71ebb2b2621359aa8d541_53594639.7349643811303286616021312013477n.jpg" alt="734964_381130328661602_1312013477_n - Upanh.com" border=0 /></a>
 

tit tit

Lữ khách
#2
Bác này hay thâật , gà chọi mà nuô i tới 2 nă m vẫn chư a vần ......, .