Bán gà đá Bến Tre năm mới 2013

nhattambt

Lữ khách
#1
 • 1/ Vàng bông chân xanh 2.3kg giá 12T
 • 2/ Que xanh 2.35kg giá 5T
 • 3/ Que em 2.2kg giá 4.5T
 • 4/ Vàng bông chân xanh em giá 7T (chưa đá)
 • 5/ Chuối chân thao 2.3kg giá 7T
 • Khét chân thao 2.6kg giá 4T
 • Xanh đều 2.6kg giá 4T
 • Đều chân thao 2.5kg giá 3.5T
 • Khét cúu chân thao 2.55kg, cái mình cứng ngắt 5T
 • Khét đỏ 2.5kg giá 3T
 • Đều chân thao 3.5T
 • Đều lai 2.5 kg giá 4T
 • Gà rất nhiều anh em xem tạm nhiêu đó nhe !
 • Cám ơn các anh đã ủng hộ em
 • xin liên hệ 0984393819 Tâm