Bán Gà Đá Tiền Giang

  • Thread starter gadatg
  • Ngày gửi
G

gadatg

Guest
#1
<p>Hiện nay em đang c&oacute; một số g&agrave; bổn nh&agrave; đổ muốn giới thiệu đến anh em , mong được sự ủng họ nhiệt t&igrave;nh của ae <br /> số 1:kh&eacute;t v&agrave;ng , ch&acirc;n v&agrave;ng , khoan cổ (2 triệu),g&agrave; mẹ lai 75%, cha g&agrave; việt bổn c&oacute; 3 anh em<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718870.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718870.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718875.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718875.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718876.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718876.jpg" /></a><br /> số 2:kh&eacute;t v&agrave;ng ,ch&acirc;n v&agrave;ng ,ae với con số 1 v&agrave; 3(gi&aacute; 2 triệu )<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718878.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718878.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718880.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718880.jpg" /></a><br /> số 3:kh&eacute;t v&agrave;ng,ch&acirc;n v&agrave;ng ,khoan cổ , ae với con số 1 v&agrave; 2(gi&aacute; 2 tri&ecirc;u)<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718881.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718881.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718798.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718798.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718799.jpg"></a></p><p>&nbsp;<br /> số 6:kh&eacute;t v&agrave;ng, ch&acirc;n v&agrave;ng,c&oacute; 3 ae,cha việt mẹ việt(gi&aacute; 1 triệu 500)<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718907.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718907.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718816.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718816.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718817.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718817.jpg" /></a><br /> số 7:g&agrave; v&agrave;ng,ch&acirc;n xanh,ae với con số 6 v&agrave; 8(gi&aacute; 1 triệu 500)<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718828.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718828.jpg" /></a><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718833.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718833.jpg" /></a><br /> số 8:g&agrave; v&agrave;ng ,ch&acirc;n xanh, ae với con số 6 v&agrave; 7(gi&aacute; 1 triệu 500)<br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718921.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718921.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718914.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718914.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/view/718852.jpg"><img border="0" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/718852.jpg" /></a></p><p>&nbsp;<font size="5"><font color="#ff0000">c&oacute;</font></font><font size="5"><font color="#ff0000"> fix tiền xăng cho ae n&agrave;o nhiệt t&igrave;nh</font></font></p><p>&nbsp;<font color="#000000"><font size="3">g&agrave; hiện đang ở Tiền Giang c&aacute;ch ng&atilde; ba Trung Lương 20km.ae đến ngai Cầu Sao ,Chợ Thuộc Nhi&ecirc;u,x&atilde; Dưỡng Điềm-Ch&acirc;u Th&agrave;nh-Tiền Giang điện em ra đ&oacute;n .</font><font size="3">LH:0984171530 gặp 6Ton để biết th&ecirc;m chi tiết </font></font><font size="5"><font color="#ff0000"> </font></font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn Nhân
- Địa chỉ: xã Dưỡng Điềm-Châu Thành-Tiền Giang
- Điện thoại: 0974736566 - Fax: 0984171530
- email: thanhnhangsm_tg@yahoo.com