bán gà Đông Tảo giống, thịt và chim trĩ tại HCM có hình

cuemlavip1

Lữ khách
#1
<p><font size="3" style="background-color: #ff0000">B&Aacute;N G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO + CHIM TRĨ TẠI 224/36 T&Acirc;N HƯƠNG, Q. T&Acirc;N PH&Uacute;, HCM</font></p><p><font color="#330099" size="3" style="background-color: #ff0000">MUỐN BIẾT GI&Aacute; CẢ XIN&nbsp;LH: 0976877413 HOẶC 0932048242</font></p><p><font color="#330099" size="3" style="background-color: #ff0000">H&Igrave;NH ẢNH G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO CHỤP Ở NH&Agrave; KO COPY<img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="http://nq1.upanh.com/b2.s29.d1/5eb468c666680e8ce310a3f2f66df35c_48919521.2012090812.jpg" border="0" /><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="http://nq3.upanh.com/b5.s31.d1/7eab9e7fa65335e13e9241b2ee7920f9_48919463.2012090812.jpg" border="0" /></font></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="http://nq3.upanh.com/b1.s31.d1/a719e7c2ff1a09ee60e56327d6e7a90a_48919603.2012090812.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3">H&Igrave;NH ẢNH CHIM TRĨ</font></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="http://nq4.upanh.com/b6.s31.d2/b6c7263c052e3c11fd7ce4e30e79195d_48919764.2012090812.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="http://nq3.upanh.com/b5.s31.d2/b27e1b22bfc7a7c647d6c99da7cdd8ab_48919893.2012090812.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Tân Hương, Q. Tân Phú, HCM
- Điện thoại: 0976877413 - Fax:
- email:
 

cuemlavip1

Lữ khách
#3
một số hình ảnh khác của gà Đông Tảo

Cặp gà đông tảo lớn bnhiu vậy bác?
muốn biết giá cả xin liên hệ số ĐT: 0976877413

--------

LH:0976877413
hình ảnh gà Đông Tảo
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Các bác xem rồi tham khảo nhé
hình ảnh ko photo copy
 
Last edited: