bán gà Đông Tảo tại HCM có hình ảnh (fix)

cuemlavip1

Lữ khách
#1
<p>b&aacute;n g&agrave; Đ&ocirc;ng tảo ở 224/36 T&acirc;n Hương, Q. T&acirc;n Ph&uacute;, HCM</p><p>LH: 0932048242</p><p>h&igrave;nh ảnh chụp tại nh&agrave;</p><p><img width="600" height="200" style="width: 449px; height: 200px" src="http://nq7.upanh.com/b1.s28.d3/af3ec5f3462fed9a7857c341168588d2_48633907.img00133.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nq3.upanh.com/b1.s29.d2/bb7290c9b57fd07486b9e4cc22dfba04_48634213.img00150.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nq4.upanh.com/b6.s30.d2/ec8e356ec98e78f7d093cb99931993be_48634244.img00128.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 546px; height: 320px" src="http://nq2.upanh.com/b5.s30.d1/63edf16d21b741e36fa522f7204df816_48634272.copyofimg00136.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 523px; height: 333px" src="http://nq9.upanh.com/b6.s30.d2/98aa4b3ecbd142aafd5360bbc6855837_48634289.copyofimg00139.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 560px; height: 311px" src="http://nq6.upanh.com/b1.s30.d1/1671dec47e668090407d61357c8e4809_48634336.img00154.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 541px; height: 313px" src="http://nq3.upanh.com/b5.s28.d3/108264a79e2269be70534d337d3eebfc_48634423.img00149.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Tân Hương, Q. Tân Phú, HCM
- Điện thoại: 0932048242 - Fax:
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx