bán gà lôi thịt và gà lôi giống rẻ nhất việt nam

  • Thread starter bán gà lôi các loại
  • Ngày gửi
B

bán gà lôi các loại

Guest
#1
<p>xin ch&agrave;o tất cả tha vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chị em. ch&uacute;c t&aacute;t cả c&aacute;c anh chi em 1 ng&agrave;y l&agrave;m vi thật sản kho&aacute;i v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. sao đay cho phep xin giới thiệu về sản phấm c trang trại</p><p>hiện trag trại g&agrave; l&ocirc;i của ch&uacute;ng trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n tất c&atilde; c&aacute;c loại g&agrave; l&ocirc;i từ con giống đến g&agrave; thịt kể cả trứng g&agrave; l&ocirc;i, c&oacute; đủ c&aacute;c m&agrave;u cho c&aacute;c bạn chọn lụa, gi&aacute; c&atilde; rẻ nhất đến tay người chăn nu&ocirc;i, hớng đẩn kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;ch ấp trứng nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho c&aacute;c bạn. </p><p>xin li&ecirc;n hệ. sum 0982855595 hoặc 0995652088</p><p>c&aacute;m ơn ban đ&atilde; xem tin n&agrave;y. ch&uacute;c vui vẻ v&agrave; hạnh ph&uacute;c</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hoàng sum
- Địa chỉ: long mỹ_ hậu giang
- Điện thoại: 0982855595 hoăc 0995652088 - Fax:
- email: sumpkdctcplm@yahoo.com.vn