BÁN GÀ MÁI TRE + 7 GÀ CON GIÁ CỰC RẺ

an_thieugia

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">B&Aacute;N 1 M&Aacute;I TRE + 7 G&Agrave; CON GI&Aacute; 250K * 1 TRỐNG T&Acirc;N CH&Acirc;U 350K AE N&Agrave;O MUA HẾT TẶNG 1 M&Aacute;I TRE + 1 G&Agrave; TH&Aacute;I G&Agrave; CON * FIX 500K AE Ở XA ĐT:0932 113 513&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><div>http://np0.upanh.com/b1.s29.d2/e926bec646d03080b3c4372b0452038c_48202220.2012081407.jpg</div><div>http://np7.upanh.com/b3.s29.d1/18a81eee982c4589dbe8afe600e39cf7_48202247.2012081407.jpg</div><div>http://np8.upanh.com/b6.s30.d1/b8f5705a302945379ee1a13f4d985719_48202268.2012081509.jpg</div><div>http://np4.upanh.com/b4.s29.d3/4d0cfeb34a28a8083b6d018a4dc40753_48202294.2012081509.jpg</div><div>http://np7.upanh.com/b4.s29.d1/55a6bf5fdaa50aeb4480bc52e8998b09_48202317.2012081510.jpg</div><div>http://np1.upanh.com/b1.s30.d2/d349d53bcbdbb23006bdca32c806af80_48202321.2012081510.jpg</div><div><br /></div><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hoàng an
- Địa chỉ: xã an phước long thành đồng nai
- Điện thoại: 0932113513 - Fax:
- email: an_thieugia87@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx