Bán Bán gà mỹ rặc

  • Thread starter nguyenquan5959
  • Ngày gửi
N

nguyenquan5959

Lữ khách
#1
cap trống mỹ rặc nặng 2kg1 gà 10 tháng đang đạp mái giá 6tr.
mái mỹ rặC chuối chân ngà nặng 1kg 4 đang đẻ lứa đầu giá 4tr
Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0110.jpg


Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0095.jpg


mái đen lai 90 đang ấp lứa 3 giá 2tr
Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0103.jpg

lLH 01645195959, XEM GÀ LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
 

Đối tácTop