Bán Bán gà mỹ rặc

#1
cap trống mỹ rặc nặng 2kg1 gà 10 tháng đang đạp mái giá 6tr.
mái mỹ rặC chuối chân ngà nặng 1kg 4 đang đẻ lứa đầu giá 4tr
mái đen lai 90 đang ấp lứa 3 giá 2tr

lLH 01645195959, XEM GÀ LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
 

Top