Bán gà peru con

khanhu

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>&nbsp;M&igrave;nh c&oacute; bầy g&agrave; peru con đc 2 tuần tuổi rồi</p><p>&nbsp;cha mẹ đỗ tại đ&acirc;y...rất đẹp,cần mua li&ecirc;n hệ&nbsp;</p><p>&nbsp;với m&igrave;nh:đt 0983088662(Tuấn)</p><p>&nbsp;xem g&agrave; ở Q.t&acirc;n Ph&uacute; TPHCM</p><p>&nbsp;V&Igrave; m&igrave;nh o biết gửi h&igrave;nh n&ecirc;n c&aacute;c bạn o xem r&otilde;</p><p>&nbsp;đc g&agrave; cha mẹ,nhưng nếu cần mua tốt nhất l&agrave;</p><p>n&ecirc;n tới coi mặt cha mẹ rồi mua.C&aacute;m ơn mọi người đ&atilde; xem tin</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tuấn
- Địa chỉ: 236 Nguyễn Sơn P.phú thọ hoà Q.tân phú TPHCM
- Điện thoại: 0983088662 - Fax:
- email: hoangtuantuan26@yahoo.com.vn