Bán gà peru dòng navajeros

gaperu

Lữ khách
#1
Navajeros dòng que nghệ chân đen móng trắng - mòng lá:
Nọc tơ 1: Mới 3kg. Giá 20 triệu chẵn

Nọc tơ 2:
nọc số 3: 3kg2 giá 22 triệu chẵnNọc 4


Nọc già:Mái gần đẻ 7 triệu một con:
xámPêru lai mỹ giá 3 - 3tr5 con, xổ thử thoải mái đi

Gà 1kg trống 2tr5 mái 2tr
2kg trống 5trieu
trứng gà 200k/1 quả
gà 10 ngày tuổi 400k/1 con

Có bán cả gà nọc >3kg với gà mái > 2kg ( xin liên hệ trưc tiếp)

Sđt: 0918 285 182 - Quốc
hoặc Sơn :0944 631 144

Video gà nọc:
<font size="6"><font color="#ff0000">[video=youtube;-BtDXF62AfU]http://www.youtube.com/watch?v=-BtDXF62AfU[/video]

[video=youtube;hbzj33X0vEE]http://www.youtube.com/watch?v=hbzj33X0vEE[/video]

[video=youtube;cYBjyEyl07k]http://www.youtube.com/watch?v=cYBjyEyl07k[/video]