Bán Gà rừng Rặc Cung cẤp Gà Tre Bồ Câu Ra Ràng Nhím thịt Tây Ninh

  • Thread starter nghiabangatre
  • Ngày gửi
N

nghiabangatre

Guest
#1
<div align="center" class="MsoNormal"><font size="4"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></font></div><strong><font face="Times New Roman" size="4">TRANG TRẠI QUANG NGHĨA</font></strong><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">ĐC: Đường 30/4-khu phố 4-Phường 2-Thị X&atilde; T&acirc;y Ninh-Tỉnh T&acirc;y Ninh</font></strong><br /><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">ĐT: 0169.9048.231</font></strong><br /><strong><em><font face="Times New Roman" size="4">Chuy&ecirc;n cung cấp con giống v&agrave; nguồn thịt cho Nh&agrave; H&agrave;ng, </font></em></strong><br /><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong><em>Qu&aacute;n Nhậu đ&atilde;i tiệc bạn b&egrave; li&ecirc;n hoan đặc sản t&acirc;y ninh </em></strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong><em>Gồm</em></strong><strong> : G&agrave; Tre thịt, Bồ C&acirc;u ra r&agrave;n v&agrave; Nh&iacute;m thịt chế biến được nhiều m&oacute;n ăn ngon bỗ đưỡng &iacute;t đạm chất dinh dưỡng cao nguồn h&agrave;ng ổn định đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm <br /></strong></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="4">&nbsp;Nhận giao h&agrave;ng tận nơi kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute; (To&agrave;n Tỉnh)</font></font></strong><br /><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>-BẢNG GI&Aacute;</strong><strong> </strong></font></font><br /><font size="4">-</font><strong><font face="Times New Roman" size="4">G&agrave; Tre lai rừng</font></strong><br /><font size="4">-</font><strong><font face="Times New Roman" size="4">G&agrave; giống 140 ng&agrave;n con m&aacute;y</font></strong><br /><font size="4">-</font><strong><font face="Times New Roman" size="4">G&agrave; trống 300&gt;350 ng&agrave;n con(7-8 th&aacute;ng)</font></strong><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">-G&agrave; m&aacute;i 7&rarr; 8 lạng 120.000 vnd/con</font></strong><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">Bồ C&acirc;u ra r&agrave;n</font></strong><br /><font size="4">- Giống 150-170.000vnd (2-2,5 th&aacute;ng)</font><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">- bồ c&acirc;u thịt 8&rarr;9 lạng 100.000vnd/cặp</font></strong><br /><br /><strong><font face="Times New Roman" size="4">Nh&iacute;m thịt </font></strong><br /><font size="4">- Giống 300.000vnd 1kg (1đến 5 th&aacute;ng 1-6kg)</font><br /><strong><font face="Times New Roman"><font size="4">- Thịt 1kg 230.000vnd/Nh&iacute;m sống(7-12kg) <br /></font></font></strong><br /><font size="4">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><strong><font face="Times New Roman" size="4">Giao h&agrave;ng tận nơi uy t&iacute;n gi&aacute; rẻ v&agrave; ổn định</font></strong><br /><font size="4">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>Gi&aacute; Cả C&oacute; Thể Thay đổi T&ugrave;y V&agrave;o Thời điểm</strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>MỌI TH&Ocirc;NG TIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>ĐC: Đường 30/4-khu phố 4-Phường 2-Thị X&atilde; T&acirc;y Ninh-Tỉnh T&acirc;y Ninh</strong><br /></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="4">ĐT: 0169.9048.231 (Nguyễn Th&agrave;nh Nghĩa)<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>Shop Hoa Anh Vũ</strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH</strong><br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nghĩa Bán Gà Tre Bồ câu Nhím Thịt
- Địa chỉ: Thị Xã Tây Ninh
- Điện thoại: 01699 048 231 - Fax:
- email: