Bán Gà Ta Thả Vườn tại Tây Ninh

Linhkt

Linhkt

Lữ khách
#1
Gà ta thả vườn nuôi hoàn toàn bằng bắp và cám theo phương pháp sinh học ít sử dụng thuốc kháng sinh nên thịt ngon dai.
Liên hệ: số 7 hẻm 4 QL22B, Bình long Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh điện thoại: 0329 426489 cô Lý


1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
2bed54880506e358ba17-jpg.51293
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51294
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
2bed54880506e358ba17-jpg.51293
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51294
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
2bed54880506e358ba17-jpg.51293
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51294
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
2bed54880506e358ba17-jpg.51293
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51294
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51295
2bed54880506e358ba17-jpg.51296
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51297
2f7eb6b6e73801665829-jpg.51298
Xem file đính kèm 51299 Xem file đính kèm 51300 Xem file đính kèm 51301 Xem file đính kèm 51300
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51292
2bed54880506e358ba17-jpg.51293
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51294
1beea7b3f63d1063492c-jpg.51295
2bed54880506e358ba17-jpg.51296
2d6b4d171c99fac7a388-jpg.51297
2f7eb6b6e73801665829-jpg.51298
Xem file đính kèm 51299 Xem file đính kèm 51300 Xem file đính kèm 51301 cô lý.
 

Địa chỉ
số 7 hẻm 4 QL22B, Bình long Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Số điện thoại
0329 426489, 0984719591
Last edited:

Đối tác


Top