ban ga tre da

nangnong

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Ch&agrave;o tất cả ae!. M&igrave;nh đăng gi&ugrave;m &ocirc;ng anh v&agrave;i con g&agrave; đ&aacute; tiền. Ae n&agrave;o thấy hợp nh&atilde;n th&igrave; al&ocirc; chủ g&agrave;:0909942874 T&acirc;m(26t). Bu&ocirc;n b&aacute;n tại nh&agrave; ngay cầu 41.Q8n&ecirc;n ae y&ecirc;n t&acirc;m(Ngay cầu 41 call T&acirc;m ra đ&oacute;n) G&agrave; bổn bang đ&agrave;ng ho&agrave;ng, g&agrave; c&oacute; sao n&oacute;i vậy, uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu. Ae mua g&agrave; nhớ đem g&agrave; qua xổ để biết lối đ&aacute; của g&agrave; cần mua.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS1: G&agrave; n&ograve;i lai 50% nặng 2kg2. Bo đ&aacute; cực tốt (Gi&agrave;nh để đ&aacute; tiền lớn).Gi&aacute; ra đi 4T.</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh4.googleusercontent.com/-5dOmRJgaZ6A/UKPUsqUaTyI/AAAAAAAA1D4/tDFf6JWaDM4/Agriviet.Com-9.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh6.googleusercontent.com/-1qtwdsqrv8w/UKPUrFua7vI/AAAAAAAA1Dw/hN4qvwS4q0c/Agriviet.Com-8.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-Y-v7-6k46OA/UKPUoZBYSJI/AAAAAAAA1Do/J9siTuQaUFQ/Agriviet.Com-7.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS2: Điều lai mồng l&aacute; nặng 950g. Đ&aacute; rất hay (bao ae đ&aacute;).Gi&aacute; Call</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh6.googleusercontent.com/-TSfr3bf_m6I/UKPUgU4hQlI/AAAAAAAA1Dg/0Vb0NiHL8zc/Agriviet.Com-lai.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS3: Chuối trắng 1kg yếu, đ&aacute; đ&ograve;n lớn, ăn l&ocirc;ng tới ph&uacute;t cuối, l&ocirc;ng h&igrave;nh như g&agrave; 1kg2. Gi&aacute; Call&nbsp;</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-bfE8CyJv8W0/UKPUZWHM-nI/AAAAAAAA1DY/WFTl3y4rVcY/Agriviet.Com-chuoi.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS4: Điều lai rừng 50%nặng 950g . Đ&aacute; kh&ocirc;n g&agrave;,tr&aacute;nh n&eacute; , đặt biệt đ&aacute; d&agrave;n nạp cực hay (hơi tơ). Gi&aacute; Call</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh3.googleusercontent.com/-dA0yul07Ldo/UKPUQWsGZQI/AAAAAAAA1DQ/zporrSo1cSo/Agriviet.Com-dieu.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS5:X&aacute;m n&ograve;i đẹt nặng 1kg2(c&ograve;n ốm) lai mỹ (lai nặng). Đ&aacute; nạp l&ugrave;a, nhanh lẹ. Gi&aacute; Call</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh4.googleusercontent.com/-GmwWUsgmV5k/UKPT429RZHI/AAAAAAAA1DA/x39uyqHPRIQ/Agriviet.Com-xam.jpg" /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">K&eacute; gi&ugrave;m thằng em 2 con g&agrave;:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS6: &Oacute; m&atilde; lại lai mỹ gần rặt, g&agrave; 11 th&aacute;ng, nặng 950g. Gi&aacute; Call</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh3.googleusercontent.com/-3RaXeHtWO6k/UKPUFrAtz1I/AAAAAAAA1DI/D0F4o3o0HCM/Agriviet.Com-malai.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">MS7: G&agrave; tre th&aacute;i đẹp, nặng 600g.Gi&aacute; call</span><br /><img border="0" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-N4MY8VyAVMU/UKPTtGQZ3NI/AAAAAAAA1C4/-RNon0OpZaU/Agriviet.Com-thai.jpg" /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Ae đi ngang đ&aacute; đ&iacute;t gi&ugrave;m e 1 c&aacute;i, e sẽ trả lễ sau. C&aacute;m ơn ae đ&atilde; đọc tin.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&ldquo;Lưu &yacute;, c&oacute; g&igrave; mong ae g&oacute;p &yacute; hoặc muốn biết th&ecirc;m j cứ call chủ g&agrave;&rdquo;.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/117136-ban-ga-tre-da-ga-noi-lai-my#ixzz2CFn4bsEZ">http://agriviet.com/home/threads/117136-ban-ga-tre-da-ga-noi-lai-my#ixzz2CFn4bsEZ</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quoc Phi Dang
- Địa chỉ: Tra Vinh
- Điện thoại: 0909942874 - Fax:
- email: jaclieu@yahoo.com.vn
 

saigonda

Lữ khách
#2
bán tượng đá

cửa hàng điêu khắc đá mỹ nghệ sài gòn đá 504 xa lộ hà nội-f an phú - q2 kế bên chùa minh đăng quang ngã 3 cát lái
 
Top