Bán Bán gà tre Tân Châu giá rẻ tại Hà Nội

  • Thread starter namnq64
  • Ngày gửi
N

namnq64

Lữ khách
#1
Bán mấy em Tân Châu giá mềm cho anh em đam mê !
Anh em nào có nhu cầu liên hệ Nam 0904.65.65.42 or yahoo : namnq64
Thanks a e !

Số 1 : Chuối vàng trích râu(râu đã bị mái nhổ)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F1_zpsbc0de616.jpg&hash=c0049fe5e9d23a42a61c7c62b138c5da


Số 2 : Khét chuối trích 6,5 tháng toàn thân lông máu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_112143_zpsf70df036.jpg&hash=14862c32394ad5a13c57c0e337de4aff

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_112153_zps4e69ad11.jpg&hash=3068db027e4835d5195ec4d60a9e71e4


Số 3 : Khét chuối trích 6 tháng toàn thân lông máu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_112401_zps468e8410.jpg&hash=a91670da8230283ae6057ca2788f8805

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_112508_zps4d128060.jpg&hash=0623168c4758e084bacb54113e5d8601


Số 4: Khét vàng dâu râu - 5 tháng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_111626_zpsef3a70b8.jpg&hash=e149987ecf9da5997fde1150680ab70f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_111558_zpsf388dfb0.jpg&hash=661a61ce01426b6af203dd79fb0f8230

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay2212%2F20121223_111647_zps50871544.jpg&hash=508f784959872a4adfa3f8f1f8d3d44f


Số 5 : Điều trích râu 7 tháng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay1912%2F1_zps80c4da18.jpg&hash=d9cad2d9a91ae395f96b3872372dd4d6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay1912%2F20121219_083712_zps55a9ba47.jpg&hash=a1814ae2856f81d456ed5ed2d248b2d3


Số 6: Khét trích râu 5 tháng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay1912%2F20121219_085239_zps3bb8778e.jpg&hash=f49b82b8939433b23abb127a357e1927

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay1912%2F20121219_085230_zpsf1457b4c.jpg&hash=775a3c5183ac3832ec2497bde05e412b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1137.photobucket.com%2Falbums%2Fn512%2Fnamnq64%2FNgay1912%2F20121219_085218_zpsf4f537ca.jpg&hash=84cd0c79c67752229eea778228b846dc
 

Đối tácTop