Bán gà tre và nòi cao lãnh , gà bổn

  • Thread starter zenny0707
  • Ngày gửi
Z

zenny0707

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">B&aacute;n c&aacute;c loại g&agrave; tre v&agrave; n&ograve;i cao l&atilde;nh , g&agrave; bổn gi&agrave; rẻ</span><br /><br /><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">c&aacute;c anh em cần th&igrave; li&ecirc;n hệ số đt : 0126.8610.898</span><br /><br /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; border: 0px; max-width: 100%; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" src="http://nr3.upanh.com/b5.s35.d4/8f93ec53fda7f70c03a5caececd566c4_50196983.img2250.jpg" /><br /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; border: 0px; max-width: 100%; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" src="http://nr2.upanh.com/b5.s34.d3/a3d6ff3cc3d4af7d1d189170974b0db8_50197042.post12k35.jpg" /><br /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; border: 0px; max-width: 100%; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" src="http://nr0.upanh.com/b6.s32.d2/d75808cdbf6a1a6fe82301976b95525d_50197100.175751.jpg" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: diễm
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 01284594266 - Fax:
- email: zenny0707@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop