Bán giống cá chình bông

  • Thread starter phunguyen820
  • Ngày gửi
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 98%; mso-cellspacing: 0in; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=right border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">Trại giống cá chình PHÚ NGUYÊN ( CỦ CHI )ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>


Bán giống cá chình bông . cá được ươm từ cá bột lên cá giống. tuyệt đối không có trường hợp chích điện hoặc cắn câu. Cá ăn nhiều, cá ăn nổi trên mặt nước ( ngày 3 cử ) mau lớn. rất khoẻ mạnh<O:p></O:p>chia tỷ lệ size: ( tuỳ theo thời giá)<O:p></O:p>
Trang trại chúng tôi có đội ngũ hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng mới nuôi. Và trao đổi kinh nghiệm với khách hàng đang nuôi.<O:p></O:p>Mọi thông tin xin liên hệ: <O:p></O:p>Ông: lâm phú nguyên ( củ chi )<O:p></O:p>Điện thoại: 0908683623<O:p></O:p>Wed: www.phunguyen.vn<O:p></O:p>Email: phunguyen820@yahoo.com.vn <O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>


<O:p></O:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>​

<O:p></O:p>​
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top