• Chú ý : Chuyên mục Cây thuốc nam chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu và tham khảo.Không được tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến của thầy thuốc.

Bán Giống Cây Dược Liệu

#1
Trung Tâm Chuyên cung cấp các loại giống cây sau:

Cây Ba Kích
Cây Cà Gai Leo
Cây Xạ Đen
Kim Tiền Thảo
Sa Nhân Tím
Thảo Quả
Cây Trà Vàng
Dây Chè Vằng
Dây Thìa Canh
Cây Ba Chẽ
Hà Thủ Ô Đỏ
Giảo Cổ Lam
Cây Gối Hạc
Cây Kim Vàng
Đinh Lăng
Khoan Cân Đằng
Cốt Khí

…. V.v.v……..Và Một Số giống cây dược liệu khác.
Vườn nhân và lai tao cây giống cơ sở II
Thuộc Trung Tâm Cây Giống Cây Nguyên Liệu Tam Đảo
:
Thôn Đồng Lính - Xã Đại Đình – Huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc
Điện Thoại: 0211.2467.567 - 0974 621571
Tư Vấn: 01664302626 Gặp Ông Nguyễn Ngọc Lâm ( Trình Độ Chuyên Môn Lương Y Đa Khoa Do Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Đào Tạo
 

Last edited:
#5
Bán giống cây thuốc quý tai Tam Đảo: 0974 621571

Vườn nhân và lai tao cây giống cơ sở II
Thuộc Trung Tâm Cây Giống Cây Nguyên Liệu Tam Đảo
:
Thôn Đồng Lính - Xã Đại Đình – Huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc
Điện Thoại: 0211.2467.567 - 0974 621571
Tư Vấn: 01664302626
Gặp Ông Nguyễn Ngọc Lâm ( Trình Độ Chuyên Môn Lương Y Đa Khoa Do Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Đào Tạo

[TABLE="width: 679"]
[TR]
[TD="align: center"]
TT
[/TD]
[TD="align: center"]
Loài Cây
(Tên VN)
[/TD]
[TD="align: center"]
Tên Khoa Học
[/TD]
[TD="align: center"]
Kích Thước Bầu
[/TD]
[TD="align: center"]
Tiêu Chuẩn Cây Giống
[/TD]
[TD="align: center"] Đơn Giá
LIÊN HỆ
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
1
[/TD]
[TD="align: center"]
Ba Kích
[/TD]
[TD="align: center"]
Morinda officinalis How
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12
[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 3 cặp lá trở lên, ngon màu tím và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
2
[/TD]
[TD="align: center"]
Hoàng Đằng
[/TD]
[TD="align: center"]
Radix et Caulis Fibraurea
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12
[/TD]
[TD="align: center"]Có lá và ngọn vươn trên 5 Cm, rễ đâm ra khỏi bầu

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
3
[/TD]
[TD="align: center"]
Kim Ngân Hoa
[/TD]
[TD="align: center"]
Lonicera japonica Thumb
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12
[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
4
[/TD]
[TD="align: center"]
Xạ Đen
[/TD]
[TD="align: center"]
Celastrus Hindsu benth
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12
[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 15Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
5
[/TD]
[TD="align: center"]
Cà Gai Leo
[/TD]
[TD="align: center"]
Solanum hainanense Hance Solanaceae
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 3 cặp lá trở lên, ngon màu tím và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
6
[/TD]
[TD="align: center"]
Giảo Cổ Lam
[/TD]
[TD="align: center"]
Gynostemma pentaphyllum
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
7
[/TD]
[TD="align: center"]
Dây Thìa Canh
[/TD]
[TD="align: center"]
Gymnema sylvestre
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
8
[/TD]
[TD="align: center"]
Khôi Nhung
[/TD]
[TD="align: center"]
Ardisia sylvestris Pitard
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
9
[/TD]
[TD="align: center"]
Trà Hoa Vàng
[/TD]
[TD="align: center"]
Camellia chrysantha
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
10
[/TD]
[TD="align: center"]
Dây
Câu Đằng
[/TD]
[TD="align: center"]
Uncaria rhynchophylla
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
11
[/TD]
[TD="align: center"]
Sói Rừng
[/TD]
[TD="align: center"]
Sarcandra glabra
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
12
[/TD]
[TD="align: center"]
Thiên Niên Kiện
[/TD]
[TD="align: center"]
Homalomena occulta
L. Schott,
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 30Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
13
[/TD]
[TD="align: center"]
Bình Vôi
[/TD]
[TD="align: center"]
Stephania spp
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]

14
[/TD]
[TD="align: center"]

Củ Mài
[/TD]
[TD="align: center"]

Dioscorea persimilis Prain et Burk
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]

15
[/TD]
[TD="align: center"]
Chè Vằng
[/TD]
[TD="align: center"]
Jasminum nervosum Lour.
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
16
[/TD]
[TD="align: center"]
Bách Bộ
[/TD]
[TD="align: center"]
Stemona tuberosa Lour.
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
17
[/TD]
[TD="align: center"]
Thảo Quyết Minh
[/TD]
[TD="align: center"]
Senna tora (L.) Roxb.
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]

18
[/TD]
[TD="align: center"]
Thổ Phục linh
[/TD]
[TD="align: center"]
Smilax glabra Roxb.
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
19
[/TD]
[TD="align: center"]
Cốt Khí
[/TD]
[TD="align: center"]
Reynoutria japonica Houtt.
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 30Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
20
[/TD]
[TD="align: center"]
Hoàng Tinh Núi
[/TD]
[TD="align: center"]
Polygonatum kingianum Coll et Hemsl
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
21
[/TD]
[TD="align: center"]
Thất Diệp nhất chi hoa
[/TD]
[TD="align: center"]
Paris polyphilla Sm
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
22
[/TD]
[TD="align: center"]
Kim Anh Tử
[/TD]
[TD="align: center"]
Rosa laevigata Michx
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
23
[/TD]
[TD="align: center"]
Dây Đòn Gánh
[/TD]
[TD="align: center"]
Gouania leptostachya DC
[/TD]
[TD="align: center"]
7x11 8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
24
[/TD]
[TD="align: center"]
Tầm Xuân
(Hồng Bạch)
[/TD]
[TD="align: center"]
Rosa multiflora Thunb
[/TD]
[TD="align: center"]
8x12

[/TD]
[TD="align: center"]Tối thiểu có 5 đến 7 cặp lá trở lên, và có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]

25
[/TD]
[TD="align: center"]
Sa Nhân
[/TD]
[TD="align: center"]
Amomum longiligulare T.L.Wu

[/TD]
[TD="align: center"]
7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm, có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
26
[/TD]
[TD="align: center"]Đương Quy
[/TD]
[TD="align: center"]Angelica sinensis
[/TD]
[TD="align: center"]7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm,
Không sâu hại nấm bệnh
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]Bạch Truật
[/TD]
[TD="align: center"]Atractylodes macrocephala Koidz
[/TD]
[TD="align: center"]7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm,
Không sâu hại nấm bệnh
[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]Bạch Chỉ
[/TD]
[TD="align: center"]Angelica dahurica Benth et Hook
[/TD]
[TD="align: center"]7x11

[/TD]
[TD="align: center"]Cao tối thiểu 20Cm,
Không sâu hại nấm bệnh
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Trung Tâm Cây Giống Cây Nguyên Liệu Tam Đảo
Thôn Quẵng - Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
ĐT : 0211 2467 567 , 0982 709 709

Website 1: www.cayduoclieu.vn Website 2: www.cayduoclieu.com
Website 3: www.cayxanhtamdao.com

Email: info@cayxanhtamdao.com
Email: info@cayduoclieu.com