Bán giống cỏ làm thức ăn chăn nuôi [Phú Thọ]

  • Thread starter Bùi Công Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Công Tuấn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Công Tuấn
- Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
- Tel, Fax: 0977.239.249
- Email: tuanbuinomafsi@gmail.com
================================

<p>Bộ m&ocirc;n N&ocirc;ng l&acirc;m kết hợp - Viện khoa học kỹ thuật n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc. </p><p>- Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống cỏ l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i. </p><p>- C&aacute;c giống c&acirc;y họ đậu l&agrave; thức ăn chăn nu&ocirc;i, che b&oacute;ng v&agrave; cải tạo đất. </p><p>- Tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i. </p><p>- Tư vấn thiết kế m&ocirc; h&igrave;nh N&ocirc;ng l&acirc;m kết hợp. </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top